Journal Description

El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA adalah terbitan berkala yang terbit dua kali dalam setahun dengan ISSN (e) 2655-7746,  (p) 2087-3638. El-Tsaqâfah: Jurnal Jurusan PBA menjadi salah satu jurnal alternatif untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil kajian, hasil laporan penelitian, seminar dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan, linguistik, dan bahasa Arab. 

Indexed By:

Related image Related image Image result for gambar portal garuda      

Vol 17 No 1 (2018): Januari - Juni

Published: Jun 29, 2018

View All Issues