SIHOMBING, F. S., & DINATA SARAGI, M. P. (2022). PENERAPAN KONSELING KELOMPOK DALAM PERSPEKTIF ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI REMAJA. Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 11(1), 57–68. https://doi.org/10.20414/altazkiah.v11i1.5180