KHALDUN, RENDRA, and DWI LITA PUTRI. 2021. “TRAUMA HEALING DENGAN PELATIHAN REGULASI EMOSI DAN TAFAKUR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF”. Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam 10 (1), 74-95. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/3421.