SIHOMBING, F. S. and DINATA SARAGI, M. P. (2022) “PENERAPAN KONSELING KELOMPOK DALAM PERSPEKTIF ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI REMAJA”, Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 11(1), pp. 57–68. doi: 10.20414/altazkiah.v11i1.5180.