KHALDUN, R., and D. LITA PUTRI. “TRAUMA HEALING DENGAN PELATIHAN REGULASI EMOSI DAN TAFAKUR UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF”. Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol. 10, no. 1, June 2021, pp. 74-95, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/3421.