Munir, M. “Strategi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Globalisasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi”. EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 12, no. 2, Feb. 2019, pp. 122-39, doi:10.20414/elhikmah.v12i2.593.