Contact

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Gedung A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Jln. Gajah Mada 100 - Jempong Baru - Mataram 83116
Website: http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elmidad
E-mail: elmidadpgmi@uinmataram.ac.id

Principal Contact

Muhamad Ahyar Rasidi
Universitas Islam Negeri Mataram
Phone +6287865186492

Support Contact

Muhammad