Main Article Content

Abstract

This article aimed to describe three focuses: first, how sounds of
language signify its meaning; second, how composition of sounds corresponds
to the composition of meaning; and third, what are the proofs that the sounds
of al-Qur’an verses compose its meanings. Research approach of this article
is qualitative approach using library research. Based on phonological and
semantic studies, this research concludes that the relation between words
and its meaning in Arabic is natural relation; sounds of al-Qur’an therefore
indicates its meaning; and it can be proofed by analysing al-Qur’an from
phonological and semantic perspective

Keywords

Al-Qur’an, Sound, Meaning, Arabic Language

Article Details

References

Abbas, Hasan, Khaṣa’iṣ al-Hurūf al-Arabiyyah wa Ma’ānīha, Damskus: Ittihād Kuttāb
al-‘Arab, 1998.
AbūṬālib, Said Muṣtafa. “al-Isytiqāq al-Sawti”. https://www.alukah.net/literature_
language/0/113252/.
Al-Ānī, Salmān Hassan,At-Tasykīl as-Ṣauṭi fi al-Lugah al-Arabiyyah Funulujiya al-
Arabiyyah, Jeddah: an-Nādī al-Adabī al-Ṡaqafī, 1983.
Bas’ī, Asia, Aṣwāt al-Hurūf al-‘Arabiyyah wa Īhā’ātuha al-Hissiyyah fi al-Ma’ājim al-
‘Arabiyyah. Tesis. Algier: Jami’ah al-Arabi Benmahidi, 2010.
Bin Faṭṭah, ‘Abd al-Qādir, “Balāgah at-Takrār fi al-Qur’ān”. https://www.oudnad.
net/spip.php?article1115&lang=ar, 2014.
Budar’, Abd ar-Rahmān, “Al-Farq Baina al-Harf wa al-Ṣaut”,https://www.m-a-arabia.
com/site/13186.html.
Mahdi ‘Inād Ahmad, At-Tahlīl al-Ṣawṭi li al-Naṣ,. Tesis. Palestina: Jami’ah al-Najah al-Watniyah,
2011, 243.
Hādi, Syarīf, “Adillah Nuzūl al-Qur’ān Masmū’an”,http://www.ahl-alquran.com/
arabic/show_article.php?main_id=3464.
Hassān, Tamām, At-Tamhīd fi Iktisāb al-Lugah al-Arabiyyah li Gair an-Naṭiqīna
Bihā, Mekah: Jami’ah Umm al-Quro, 1984.
Mīr Lūhī, Sayyid Ali & Al-Najjār, Mājid, “Al-I’jāz al-Ṣauṭī fi al-Qur’ān al-Karīm:
Naẓrah fi Kutub al-Bāhiṡīn al-Arab al-Qudāmā wa al-Mu’āṣirīn”, Majallah Ahl
al-Bait no. 9: 31-56 http://abu.edu.iq/research/articles/13145, 2009.
Al-Nabulsi, Muhammad Ratib, “Ad-Dars: 2 –Surat at-Takwir—Tafsir al-Ayat 15-29,
al-Insan Makhluq Mukarram Mukallaf ”. http://www.nabulsi.com/web/
article/724/2019 ,- .سورة-التكوير- 081 -الدرس- 22 -تفسير-الآيات 1529
Al-Najjār, Mājid, Min Malāmih ad-Dalālah as-Ṣawtiyyah fi al-Qur’ān al-Karīm.
Majallah Ahl al-Bait no. 4: 222-249. http://abu.edu.iq/research/journals/
ahl-al-bayt/issues/4, 2006.Qabha, Mahdi ‘Inād Ahmad, At-Tahlīl al-Ṣawṭi li al-
Naṣ,. Tesis. Palestina: Jami’ah al-Najah al-Watniyah, 2011.
Qabhā, Mahdi ‘Inād Ahmad, At-Tahlīl al-Ṣawṭi li al-Naṣ, Tesis. Palestina: Jami’ah al-
Najah al-Watniyah, 2011.
Al-Qaṭṭan, Mannā’, Mabāhiṡ fi Ulūm al-Qur’ān, Cairo: Maktabah Wahbah.
Al-Rafi’i, Mustafa Sadiq, I’jaz al-Qur’an wa al-Balagah an-Nabawiyyah, Beirut: Dar
al-Kutub al-Arabi, Cet. IX, 1973.
Ramdlan, Dadan Ahmad, “Makhroj dan Sifat-Sifat Huruf Hijaiyyah dalam al-
Qur’an,http://dadanar.blogspot.com/2013/11/makhroj-dan-sifat-sifathuruf-
hijaiyyah.html.
Wadelkebeida, Abd al-Rahmān Muhammad, “Musiqī al-Kalimāt wa Kalimāt al-
Musiqī fi al-Lugah al-Arabiyyah”,http://www.wadelkebeida.net/index.php/
en/art/250-mseqakalemat.
https://ar.wikipedia.org/wiki/ لبيد_بن_ربيعة
https://ar.wikipedia.org/wiki/ الولبيد_بن_المغيرة