[1]
Nurman, M. 2019. Evaluasi Manajemen Jurusan dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Skripsi Berbahasa Arab Mahasiswa Jurusan PBA FTK UIN Mataram. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA. 18, 1 (Jun. 2019), 49–65. DOI:https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v18i1.1005.