[1]
Ramzi, M. and Imam, A. 2018. UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITA NBERKOMUNIKASI BAHASA ARAB SISWA KELAS X SMK ISLAM AL-HANANIYAH BODAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA. 17, 1 (Jun. 2018), 80–95. DOI:https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v17i1.479.