RAMZI, M.; IMAM, A. UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITA NBERKOMUNIKASI BAHASA ARAB SISWA KELAS X SMK ISLAM AL-HANANIYAH BODAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 80–95, 2018. DOI: 10.20414/tsaqafah.v17i1.479. Disponível em: https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah/article/view/479. Acesso em: 9 dec. 2023.