Annafiri, Ahmad Zaki. 2022. “PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ANAK-ANAK BERBASIS SITUS DARING (PENDEKATAN MAHARAH LUGHAWIYYAH)”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 21 (1):53-68. https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v21i1.4798.