Ramzi, M. and Imam, A. (2018) “UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITA NBERKOMUNIKASI BAHASA ARAB SISWA KELAS X SMK ISLAM AL-HANANIYAH BODAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017”, El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, 17(1), pp. 80–95. doi: 10.20414/tsaqafah.v17i1.479.