Nurman, M. “Evaluasi Manajemen Jurusan Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Skripsi Berbahasa Arab Mahasiswa Jurusan PBA FTK UIN Mataram”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, vol. 18, no. 1, June 2019, pp. 49-65, doi:10.20414/tsaqafah.v18i1.1005.