Ramzi, M., and A. Imam. “UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITA NBERKOMUNIKASI BAHASA ARAB SISWA KELAS X SMK ISLAM AL-HANANIYAH BODAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, vol. 17, no. 1, June 2018, pp. 80-95, doi:10.20414/tsaqafah.v17i1.479.