Annafiri, A. Z. “PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ANAK-ANAK BERBASIS SITUS DARING (PENDEKATAN MAHARAH LUGHAWIYYAH)”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA, vol. 21, no. 1, July 2022, pp. 53-68, doi:10.20414/tsaqafah.v21i1.4798.