Ramzi, Muhajirin, and Adil Imam. “UPAYA GURU DALAM MENGATASI KESULITA NBERKOMUNIKASI BAHASA ARAB SISWA KELAS X SMK ISLAM AL-HANANIYAH BODAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA 17, no. 1 (June 29, 2018): 80–95. Accessed July 12, 2024. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah/article/view/479.