Azman Che Mat, (Scopus ID: 36089196200), (WOS ID: ABA-6291-2021), Universiti Teknologi MARA, Malaysia

Al-Muslim bin Mustapa (Scopus ID: 57204151718), Universiti Kebangsaan Malaysia

Muhbib Abdul Wahab, (Scopus ID: 57223412608) (SINTA ID: 6198158) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abdel Rahman El Sayed Abdel Ghaffar Balah, Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir

Wildana Wargadinata, (Scopus ID: 57218910252) (SINTA ID:6007115) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang)

Lalu Supriadi, (Scopus ID: 57367046200) (SINTA ID: 6651420) Universitas Islam Negeri Mataram

Yayan Nurbayan, (Scopus ID: 57192940388), (Sinta ID: 258249) Universitas Pendidikan Indonesia

Suja’i, (Sinta ID: 6630115) Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Fathul Maujud, (Sinta ID: 6671466) Universitas Islam Negeri Mataram

Dedy Wahyudin, (Sinta ID: 6748311) Universitas Islam Negeri Mataram