SAKTI, R. Pengaruh Perilaku, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Nasabah Memilih Produk Tabungan iB Amanah di Bank NTB Syariah. Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram, v. 9, n. 1, p. 87-102, 30 jun. 2020.